Integritetspolicy

Integritetspolicy Hydro Power Transmission AB

Integritetspolicy

Om Hydro Power Transmission och denna integritetspolicy

Behandling av dina personuppgifter Hydro Power Transmission AB, org.nr. 556939-5691 (”Hydro Power transmission”, ”Hptab” eller ”vi”) har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.
När du använder våra olika tjänster samlar Hptab in dina personuppgifter.

Vi är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn.
Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Hptab vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Hptab är månt om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert.

Hptab följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet inom EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.
Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Hptab´s tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
Om du tar kontakt med Hptab kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget,

• namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress

• Organisationsnummer

• leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst

• från tredje parter i form av bolag som Hptab samarbetar med för att tillhandahålla sina tjänster.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt produkter eller tjänster har du ingått ett avtal med Hptab och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst du har beställt.
Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra Hptab´s del av avtalet kan Hptab komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

• Fullgörelse av avtal: För hantering av leverans av varor och för att genomföra betalningar.

• Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

• Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information samt för statistikändamål.
I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

Lagring av personuppgifter

Hptab vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert.
Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan.
Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

• Kund: Om du har registrerat dig för någon av LogTrades digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från våra tjänster, men senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
• Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (exempelvis namn, Organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av Hptab´s tjänster sparas så länge som krävs för att Hptab ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
• Rättslig skyldighet: Hptab sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
• Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, exempelvis för utskick av marknadsföringsmail, sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
• E-post: Mail lagras i högst 3 år för att säkerställa kommunikationen vid tex uppstartsfaser av projekt.
• Samarbetspartners utanför Hptab: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför Hptab och som är godkända av Hptab, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.
• Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Hptab´s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
• Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Hptab ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Återkallelse av samtycke I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det kan du när som helst återkalla lämnat samtycke.
Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis.

Dina rättigheter Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan.
Du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta kundservice enligt nedan.
Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice.
För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Kontakta oss Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Hydro Power Transmission AB
Fabriksvägen 3 , 245 34 Staffanstorp

E-post: info@hptab.se
Tel.nr: 046-272 66 50

logos/2
logos/1
logos/3
logos/6
logos/4
logos/5
logos/7
logos/8
logos/9
logos/10
logos/11