Mini / Microaggregat

Vad gäller hydraulsystem och hydraulaggregat är vår styrka framtagning och leverans av mindre och medelstora serier främst till OEM-industrin. Bestyckningen av dessa hydraulaggregat och hydraulsystem görs helt och hållet baserat på kundens specifika behov.

Som komplement till detta har vi ett standardsortiment av hydraulaggregat som kan levereras även i mindre kvantiteter med möjlighet till specialanpassningar. Vårt standardsortiment spänner från AC 0,37kW till ca. 11kW och DC 150W till ca. 4kW motoreffekt samt 1,5-150L tankar och för ändamålet passande pumpstorlekar. Ventilbestyckning antingen standard eller i överensstämmelse med kundens specifika behov.

Vårt standardsortiment innehåller de aggregattyper som i dagligt tal kallas microaggregat, miniaggregat samt standardaggregat och bestyckningen tas fram i samråd med kunden.

Alla miniaggregat, microaggregat och standard hydraulaggregat monteras av oss i vår verkstad och basfunktionerna testas i vederbörlig ordning enligt överenskommelse.

Vid behov kan vi erbjuda 3D-modeller framtagna i Solid Works samt naturligtvis flödesscheman över hydraulsystem, miniaggregat och microaggregat och i förekommande fall datablad över ingående komponenter.

logos/2
logos/1
logos/3
logos/6
logos/4
logos/5
logos/7
logos/8
logos/9
logos/10
logos/11